A G R O SOKOLEČ a.s.

Akciová společnost A G R O SOKOLEČ, a.s. je zemědělská společnost, která vznikla v roce 1999 jako dceřiná společnost Zemědělského družstva Nový život Sokoleč ( www.zdsokolec.cz). Hospodaří na cca 1 650 hektarech půdy, převážně pronajaté. Půdy jsou z velké části písčité a písčitohlinité.

Rostliná výroba

V rostlinné výrobě se zaměřuje hlavně na obiloviny, slunečnici, řepku a krmné plodiny. V menším množství pěstuje i některé další plodiny, jako je hořčice, proso, případně kukuřice na zrno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se jedná především o výrobu mléka, které společnost dodává Mlékařskému hospodářskému družstvu Střední Čechy se sídlem v Benešově. Dojnice jsou ustájeny v nově vybudovaném kravíně s robotickým dojením o kapacitě 280 ks. Krom toho chová akciová společnost jalovice, telata a býky v množství odpovídajícímu uzavřenému obratu stáda.

 

PCH-SERVIS 2014